Съвети и новини

покрив кожух

Кожух при ремонт на покривни конструкции

Когато ни предстои ремонт на покривна конструкция на водни кули с обикновена армировка трябва да спазим редица изисквания при проектирането, защото кужухът се носи от конзолни греди или от конзолна плоча. Обикновено при конструирането по време на ремонта на покривната конструкция, кожуха се предвижда от 6 до 8 колони, пространството между които се запълва с … Прочетете повече…

покривна конструкция

Опънати напрежения на покривната конструкция

При ремонт на покривна конструкция въз основа на резултатите от теоретични и експириментални изследвания може да се приеме, че съсредоточената сила N се разпределя равномерно по напречното сечение на разстояние а. Зависимостите между отношението b и напрежението е са изследвани от Гюйон, като по ординатата са дадени стойностите на напреженията е като функцията от разпределеното … Прочетете повече…

фактори за ремонт на покрива

Чести белези, че имате спешна нужда от ремонт на покрива

На колко години е имотът ви? А покривната му система? Имайте на предвид, че покривът е онзи елемент от една постройка, който понася най-сериозното атмосферно влияние и всички външни дразнения на климата, а и на заобикалящата ни среда изобщо. Ето защо покривът се износва доста по-бързо от всяка друга конструктивна част на имота ви. Нещо … Прочетете повече…