fbpx

Кожух при ремонт на покривни конструкции

Когато ни предстои ремонт на покривна конструкция на водни кули с обикновена армировка трябва да спазим редица изисквания при проектирането, защото кужухът се носи от конзолни греди или от конзолна плоча. Обикновено при конструирането по време на ремонта на покривната конструкция, кожуха се предвижда от 6 до 8 колони, пространството между които се запълва с тухлена зидария или със зидария от тухли и пенобетон.

Ремонтирайки покривната конструкция, стабилността на зидарията ще осигурим посредством междинни хоризонтални стоманобетонни пояси или с армировка, закотвена в колоните. Топлоизолацията на резервоарите ще осигурим и без въздушен коридор, който значително оскъпява конструкцията. При липса на околовръстна контролна галерия, за влизане в резервоара в центъра по време на ремонта на покривната конструкция се прави шахта с диаметър 1,25 до 2,00 м.

Подпорната конструкция се прави или от колони или от цилиндрична стена. При по-малки резервоари подпорната конструкция се състои от четири вертикални колони, които обикновено се фундират на отелни фондаменти. В горния си край колоните се свързат с греди във формата на четириъгълник. Дъното на резервоара се прави кръгло. В мястото на съединяването на дъното с цилиндрична стена се прави удебеление.

При по-големи резервоари подпорната конструкция се състои от 6 до 8 колони, които се съединяват през 4-5 м., с хоризонтални греди, така, че се образува пространствена (скелетна) конструкция. Съединенията на гредите и колоните да се усилват с вути. Колоните при тази конструкция в зависимост от почвата и натоварването може да се фундират върху отделни фундаменти, върху пръстеновиден фундамент или върху фундаментна плоча.